Menu Zamknij

Mikroprocesorowy Panel Sterowania Wentylatorami

Mikroprocesorowy panel sterowania wraz z układem wentylatorów przeznaczony jest do pomiaru, kontroli i automatycznego utrzymywania temperatury na zadanym progu w obudowach 19″.

Zasada działania

 • Panel wyposażony w czujnik temperatury dokonując ciągłego pomiaru temperatury oraz programowo porównując jej wartość z wartością zadanego progu, powoduje odpowiednie włączenie wentylatorów w czterech sekwencjach.

Możliwości funkcjonalne

 • pomiar ciągły temperatury,
 • automatyczny dobór ilości pracujących wentylatorów dla utrzymania zadanych rygorów termicznych,
 • możliwość obsługi z komputera PC za pomocą łącza RS 232 (transmisja danych w obie strony),
 • utrzymywanie w pamięci zadanych parametrów przy braku zasilania,
 • wysyłanie sygnału priorytetu (np. alarmu) przy załączeniu wszystkich sekwencji wentylatorów na łącze RS (dodatkowo mruganie cyfr wyświetlacza) oraz sygnalizacja np. otwarzych drzwi po zamontowaniu styku rozwiernego przydrzwiach i połączeniu go do panelu sterowania za pomocą dołączonego do wyposażenia przewodu TLWY 2×0,20, który należy podłączyć do styków rozwiernych mikrowyłącznika (jednego lub kilku połączonych szeregowo) zamontowanego przy drzwiach lub przy innym otwieranym elemencie.

Dane techniczne

Pomiar temperatury:

 • zakres pomiaru temperatury od + 5°C do + 80°C,
 • rozdzielczość wskazań ± 1°C,
 • dokładność pomiaru ± 1°C

Zadawanie parametrów:

 • zakres zadawanej wartości progowej temperatury od ± 5°C do + 80°C,
 • zakres tolerancji od wartości progowej temperatury od ± 1°C do ± 10°C,
 • zakres inercji czasowej załączenia lub wyłączenia wentylatorów od 1 s do 99 s,
 • czas powrotu z funkcji zadawania do pomiaru – 10 s.

Obrazowanie mierzonych parametrów: dwucyfrowy moduł LED:

 • wysokość cyfr 14 mm,
 • kolor zielony,
 • podwyższona jakość.

Forma zabudowy:

 • panel 19″ o module 1U, kolor RAL 7032.

Protokół komunikacji z komputerem: łącze RS 232 – parametry:

 • szybkość transmisji 9600 bitów/s,
 • 8 bitów, bez bitu parzystości,
 • 1 bit stopu.

Czujnik temperatury:

 • miniaturowy, mocowany do konstrukcji metalowej szafy za pomocą zatrzasku, długość przewodu elastycznego 2 m.

Podłączenie wentylatorów:

 • ilość wejść – 4 wyłączniki zwierne (triaki) sterowane mikroprocesorem,
 • zasilanie – 220 V; 50Hz,
 • obciążalność wejścia – 100W.

Zasilanie panelu: 220V; 50Hz.

Pobór mocy: 2W max.

Zakres dostawy

 • Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami, czujnik temperatury z przewodem 2 m, elementy mocujące.

Instrukcja obsługi
// Czynności przygotowawcze

 • Sprawdzenie prawidłowego podłączenia wszystkich wentylatorów, czujnika temperatury oraz zasilania panelu.
Uwaga: Po włączeniu panelu do zasilania następuje pomiar ciągły temperatury. Na wyświatlaczu wskazywana jest aktualna wartość temperatury.

Programowanie parametrów

 • Panel posiada trzy przyciski do programowania:
  – lewy funkcyjny,
  – środkowy „minus”,
  – prawy „plus”.
 • Używając przycisku funkcyjnego, możemy osiągnąć 4 stany pracy panelu:
  1. Bez naciskania przycisku: pomiar ciągły temperatury.
  2. jednokrotne naciśnięcie przycisku: możliwość ustawienia wartości progowej temperatury w zakresie od +5 °C do +80 °C odpowiednio przyciskami „minus” lub „plus”. Po czasie 3 sekund od ostatniego naciśnięcia przycisku następuje automatycznie powrót do stanu pierwszego, tzn. do pomiaru ciąglego temperatury.
  3. Dwukrotne naciśnięcie przycisku: możliwość ustawienia tolerancji przekroczenia temperatury od wartości progowej w zakresie od ±1 °C do ±10 °C odpowiednio przyciskami „minus” lub „plus”. Po czasie 3 sekund od ostatniego naciśnięcia któregokolwiek przycisku następuje automatycznie powrót do stanu pomiaru ciąglego temperatury.
  4. Trzykrotne naciśnięcie przycisku: możliwość ustawienia czasu inercji załączenia lub wyłączenia wentylatorów w zakresie od 1 s do 99.
  s. Czas inercji ustawia się odpowiednio przyciskami „minus” lub „plus”. Po czasie 3 sekund od ostatniego naciśnięcia któregokolwiek przycisku następuje automatycznie powrót do stanu pomiaru ciąglego temperatury.
Uwagi: Zaprogramowane parametry są zapamiętywane do następnej próby zmiany któregokolwiek z ww. parametrów i nie zmieniają się podczas zaniku zasilania panelu. Załączenie wszystkich czterech sekwencji wentylatorów pracujących jednocześnie sygnalizowane jest miganiem cyfr wyświetlacza. Obsługa i programowanie panelu możliwe jest z komputera PC za pomocą łącza RS 232.