Menu Zamknij

Fundusze Europejskie

Fundusze europejskie

Informujemy, firma PTH Eurotronic korzysta z dofinansowania w ramach Dotacji na kapitał obrotowy działanie 3.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem tego programu jest wsparcie przedsiębiorstw i przeciwdziałanie negatywnym skutkom ekonomicznym epidemii COVID-19.

Efektem projektu jest utrzymanie przez Spółkę prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Wartość projektu wynosi: 408 419,31 zł.