Strona Główna arrow Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Informujemy, firma PTH Eurotronic korzysta z dofinansowania w ramach Dotacji na kapitał obrotowy działanie 3.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Celem tego programu jest wsparcie przedsiębiorstw i przeciwdziałanie negatywnym skutkom ekonomicznym epidemii COVID-19. Efektem projektu jest utrzymanie przez Spółkę prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja. Wartość projektu wynosi: 408 419,31 zł.
Fundusze Europejskie