Strona Główna arrow Kontakt
Eurotronic
Przedsi?biorstwo Techniczno-Handlowe Sp. z o.o.

Obsługa Techniczna Klienta
tel. (+48 61) 6655 636, (+48 61) 6655 605

Adres.:
ul. Wykopy 2/4
Pozna?
60-001

tel. (+48 61) 6655 605
tel. (+48 61) 6655 636
fax. (+48 61) 6655 602

NIP: 779-00-20-494 REGON: 008153737

KRS 0000117198
Kapita? zak?adowy: 50.000,00 PLN
S?d Rejonowy Pozna? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydzia? Gospodarczy

 
Fundusze Europejskie